Slavnostní žehnání farmy

Slavnostní žehnání farmy

Tak jako potřebuje tráva déšť, tak naše práce potřebuje Boží pomoc..
oranžový list zelený list bílý list

Žehnání farmy a všech lidí, kteří se podílejí na jejím fungování, jsme naplánovali na samotný začátek Dne otevřených vrat .

Sešli jsme se spíše v „rodinném“ kruhu a prožili společně krátkou , ale velmi slavnostní bohoslužbu slouženou o.Svatoplukem Pavlicou.

Moc mu tímto děkujeme za požehnání a za opravdu vřelé chvíle, které jsme tak mohli všichni zažít .  Pak následovalo malé občerstvení s přípitkem a dortem, který nejen dobře vypadal, ale i chutnal!!