Povede k nám cyklostezka!

Povede k nám cyklostezka!

oranžový list zelený list bílý list

Jak už jste mnozí zjistili, tak se něco kolem i vevnitř Dvora děje. Všechno je rozkopané, všude stojí těžká technika. Po mnoha letech jsme se dočkali a kope se k nám vodovod a kanalizace. A jako bonus k nám povede cyklostezka. Doteď jsme byli odkázáni na jedinou studnu, která v létě v době sucha byla často téměř prázdná. Byly dny , kdy jsme museli dovést vodu v cisterně. Nyní už máme vyřešený systém načerpání zásoby vody pro krávy do cisterny v době , kdy není takový odběr, aby se nestalo, že by kravičky žíznily. A pro nás lidi je zajištěn přívod z Červenky.

Až se všechno postaví a uklidí, tak si společně stezku projdeme 🥂🐄😊