Historie

Bylo nebylo…mapa

Už na mapě ze 17.století jsme našli zakreslený Nový Dvůr, ale jak „starý“ vlastně tehdy byl, to se neví. A protože dnes už opravdu „nový“ není, tak jsme mu aspoň dali nové jméno: Doubravský Dvůr.

I tehdy se totiž kolem rozkládaly hluboké,  převážně dubové lesy, na historických mapách zvané Dobrawia. Tyto doubravy učarovaly snad všem majitelům panství, Vlašímům v době gotické, Boskovicům během renesance a nakonec i starobylému rodu Liechtensteinů natolik, že zde vybudovali své zámecké sídlo. Svůj zámek několikrát přestavěli  a k tomu budovali a rozšiřovali i hospodářská zázemí, nejdříve k chovu koní a pak i dalších zvířat.

Náš Dvůr k Úsovskému panství patřil od nepaměti a mladému Karlu z Liechtensteinu připadl díky sňatku s krásnou slečnou Annou Marií, dcerou tehdejšího úsovského pána. Od té doby LP 1596 , napříč staletími až do dní teprve nedávných, patřil Dvůr právě rodině Liechtensteinů. Stal se jejich panským dvorem, který byl  zdrojem a zásobárnou všech potravin. Byly zde stáje pro hovězí dobytek, ovce a prasata, stodoly, sýpka, byty pro šafáře a čeledíny. Kolem dvora se rozkládaly zeleninové zahrady a ovocné sady.

000011Po vzniku republiky byl dvůr rodině odebrán, stejně jako zbytek majetku po poslední válce. Nový Dvůr pak na dlouhou dobu nepocítil ruku řádného hospodáře , střídali se zde jen různí správci. Po hospodaření Státního statku a JZD Červenka a po mnoha peripetiích se Dvůr ocitl v rukou naší rodiny. Přebírali jsme ho zpustlý, s několika divokými králíky a hnízdy bažantů v polorozpadlých zdech.

Tehdy začalo a stále trvá objevování a znovubudování zašlého půvabu tohoto Dvora. Mnoho se již zachránit nepodařilo, ale snad se nám aspoň podaří vrátit místu původní účel, se kterým byl statek před mnoha sty lety založen.

Naše rodina hospodaří na Dvoře od roku 1992, tehdy jsme se začali starat o 20 krav. Pak ale naše hospodaření dostalo obrátky, když jsme z daleké Francie dovezli osmdesátisedmihlavé stádo krásných černobílých jalovic. Ty vzápětí začaly rodit telátka, jedno za druhým..A to byly prabáby a pramáti krav, které u nás můžete vidět dodnes, jenom se nám to stádo trochu rozrostlo.